Какво трябва да знаем за инсталацията на климатиците?

На какво да обърнем внимание при инсталацията на вътрешното тяло на климатика?

  • Мястото на стената или тавана, където климатикът ще бъде монтиран, трябва да е достатъчно здраво, за да издържи теглото му.
  • При позициониране на климатика трябва да се вземе предвид, че в близост до него не трябва да са разположени предмети или прегради, които да възпрепятстват свободното движение на въздуха. Необходимо е въздушната струя от климатика свободно да преминава в пространството, поради което не се препоръчва монтажът на вътрешното тяло на климатика до шкафове или прекалено близко до тавана.
  • Мястото на инсталация се избира също и според това, къде е най-удобно да бъдат свързани кабелите и тръбите между вътрешното и външното тяло. Препоръчително е разстоянието между двете тела да бъде сведено до минимум, тъй като това оказва пряко влияние върху мощността.
  • Разположението на климатика трябва също така да бъде съобразено и с леснодостъпното му обслужване – поддръжка и подмяна на филтъра.
  • Потокът на студен въздух от климатика не трябва да бъде насочен пряко към легла, бюра или всякакви други кътчета, които предполагат по-дълго задържане на хора на едно и също място, тъй като съществува реална опасност за здравето им.

С какво трябва да се съобразим при инсталацията на външното тяло?
Viajes a Europa 2019, Viajes a Europa desde Mexico,Monterrey,Guadalara 2019-2020. Mejores viajes a Europa. Europa económica meses sin intereses. Haz tu mejor viaje de tu vida a un precio barato con mucha calidad en el servicio. Viajes a Europa desde Mexico todo incluido,Guadalajara,Monterrey,Puebla,Queretaro,Cancun 2019 Viaje Viajes a Europa 2019, Viajes a Europa desde Mexico,Monterrey,Guadalara 2019-2020. Mejores viajes a Europa. Europa económica meses sin intereses. Haz tu mejor viaje de tu vida a un precio barato con mucha calidad en el servicio.

  • При монтажа на външното тяло на климатика трябва да се спазва препоръчителното минимално разстояние между него и околните сгради. Циркулацията на въздуха трябва да е абсолютно безпрепятствена, защото това е от съществено значение за ефективността на климатика.
  • Външното тяло трябва да бъде добре защитено от дъжд и ледени висулки. Затова най-доброто място за инсталация е на балкона, ако има такъв, или под навес. Ако все пак не можете да избегнете инсталация на климатик „на гола стена“, помислете за поставяне на подходяща козирка над него, която да го предпазва от лошите атмосферни условия.
  • Външното тяло на климатика, също както и вътрешното, трябва да бъде достъпно за ремонт.